SOKOLOVSKÝ ZÁMEK
  STARÉ NÁMĚSTÍ V SOKOLOVĚ
  MĚSTO SOKOLOV
  LOKET
  HRAD LOKET
  GOLF SOKOLOV
ZÁMEK MOSTOV

HRADY A ZÁMKY

Hrad Loket

Mohutný kamenný gotický hrad s výraznou věží byl postaven pravděpodobně na začátku 13. století jako obranný opěrný bod. Podle nalezených románských prvků se dá předpokládat, že současný hrad byl postaven na základech staršího objektu. Mnozí ho nazývali „klíčem ku Království českému. Byl zahrnut v hradech, které neměly být nikdy české koruně zcizena. První písemná zmínka o Lokti je z roku 1234. Hrad byl během své dlouhé historie svědkem mnoha státnických jednání, protože byl oblíben císaři a králi Karlem IV. a Václavem IV. I když Karel IV. Zde byl jako dítě vězněn. Jeho dnešní charakter získal hrad při výrazné přestavbě koncem 14.století. V polovině 16. století získalo hrad město Loket v jehož držení je s malými přestávkami dodnes. Na počátku 19. století byl hrad přestavěn na věznici, která prakticky fungovala do roku 1949. Dnes je hrad celoročně otevřený s nabídkou velmi zajímavých expozic. Najdete zde trvalá expozice porcelánu z okolí, útrpné právo v praxi a během roku se zde odehrává mnoho kulturních akcí. Hrad mimo expozice a historickou architekturu nabídne také tajemství a záhady. Sídlí tu i skřítek Gottstein vládce Loketských skal a podsvětí. Hrad a zámek Bečov

V romantickém údolí řeky Teplé se na strmém skalním ostrohu vypíná ojedinělý historický architektonický komplex. Gotický hrad ze 14. století s renesančním objektem je doplněn barokním zámkem. Pozdně gotický hrad je jeden z mála, který nebyl zásadně přestavován a je tedy nádhernou ukázkou stavby hradů té doby. Hrad postavili páni z Oseka pro ochranu dolů na cín. Cín byl také rozhodující v bohatství dalšího rodu, který vládl Bečovu Pluhů z Rabštejna. Těm bylo panství zabráno za účast na vzpouře proti císaři Ferdinandu I. Za Kouniců v 18. století byl vystaven pozdně barokní zámek a most přes hradní příkop. V roce 1813 koupil panství belgický rod Beaufort-Spontin, který zde sídlil až do roku 1945. Hlavním exponátem a magnetem zámku je vzácný relikviář svatého Maura z 13.století století, druhá nejcennější klenotnická památka naší republiky. Oceníte také zámecké interiéry s dobovým nábytkem. Zajímavostí, která se jen tak nevidí, jsou hrané prohlídky zámku jenž vás reálně vtáhnou do doby dávno minulé. Ojedinělý je také přístup pracovníku hradu k dětem. Hrad je pro děti plný zážitků a dobrodružství.

Hrad Hartenberg

V romantickém údolí řeky Svatavy, necelých 7 km od Sokolova, se na strmém ostrohu nachází hrad Hartenberg a obec Hřebeny. Hrad pravděpodobně založili páni z Hertenberga ve 13. století. První písemná zmínka pochází z roku 1348. Od této doby byl hrad královským majetkem a jako královské léno bylo udělováno mnoha držitelům. Na počátku 16. století byl hrad přestavěn na zámek ve slohu saské renesance. Další velká přestavba byla provedena na konci 19. století, kdy byly odstraněny zbytky starého opevnění. Zámek třikrát navštívil věhlasný německý básník J.W.Goethe. Poměrně zachovalý zámek byl v osmdesátých letech 20. století úmyslně zapálen. O jeho znovuzrození se pokouší soukromí majitel, který zde pořádá mezinárodní dobrovolnické kempy pro mladé lidi z celého světa, kteří zámek opravují. Zároveň se každoročně na zámku pořádá mnoho kulturních a společenských akci.

Zámek Sokolov

Přímo ve středu města obklopený parkem se nachází zámek Sokolov. První písemná zmínka o městě je z roku 1279. Velkou pravděpodobností na místě zámku stávala již ve 13. století vodní tvrz. V roce 1435 získal panství Sokolov rod Šliků, který zde sídlil až do roku 1621 kdy jim byl konfiskován. V roce 1480 postavil Mikuláš Šlik zámek, který je základem dnešního zámku. Po Šlicích získal panství Sokolov rod Nosticů, který zde sídlil až do roku 1945. V roce 1648 byl zámek vypálen švédskými vojsky. Ruina starého zámku byla v letech 1659-1663 přestavěna na pohodlné panské sídlo v barokním stylu. V 18. století byl vybudován park podle francouzského způsobu. V roce 1805 byl zámek přestavěn v klasicistním stylu a v této podobě se zachoval dodnes. Zámek tvoří patrová čtyřkřídlá budova s uzavřeným nádvořím a čtyřmi nárožními věžemi. Střed nádvoří zdobí osmiboká kašna s reliéfy kotvy na stěnách, uprostřed kašny na kamenném dříku stával Neptun. Zajímavé je, že jeho severní věže jsou válcovité a jižní věže hranaté s okrouhlou spodní části. Na jižní straně je balkón s malým portálem. Nad hlavním portálem je nosticovský erb. V zámku sídlí Krajské muzeum Sokolov. Muzeum je specializované na hornictví a přírodovědu Sokolovska.

Zámek Kynžvart

Jeden z nejhezčích klasicistních zámků se nachází uprostřed rozlehlého anglického parku na úpatí Slavkovského lesa. Původně stával nad Kynžvartem hrad z něhož jsou dnes již romantické ruiny. Zámek byl na počátku 19. století přestavěn do současné podoby vídeňského klasicismu pro rakouského kancléře C.W. Metternicha, který v době po napoleonských válkách byl jedním z rozhodujících politiků Evropy. Zámek jako ojedinělý příklad venkovské empíroví rezidence ve svých interiérech ukazuje kancléřovu knihovnu, pracovnu se stolem, který sloužil při jednáních Vídeňského kongresu, zámeckou jídelnu s unikátním zlaceným servisem a mnoho dalších velmi exponátů včetně zbrojnice nebo památkami na posledního chebského kata. Největší zajímavostí zámku je kabinet kuriozit kde můžete vidět egyptskou mumii, hřeben Marie Terezie, psacím stolem Alexandra Dumase a mnoho dalších přes 4000 kusů zajímavostí. Okolo zámku je překrásný anglický 300 hektarový park s mnoha zajímavými stromy, parkovými objekty a také s golfovým hřištěm o které se říká, že je nejhezčí.

Zámek Jindřichovice

Asi 18 km severně od Sokolova najdete obec Jindřichovice s raně barokním zámečkem. I když první písemná zmínka o obci je z roku 1273 byl zámek postaven v 16. století jako tvrz, která měla chránit panství Šliků s velmi rozvinutou těžbou stříbra a cínu. Tvrz byla na zámek přestavěna v roce 1672 hrabětem Nosticem, který byl nejvyšším kancléřem Království českého. Zámek byl v druhé polovině 19. století pseudogoticky upraven. Z původní tvrze je pravděpodobně plastický reliéf se svatojiřským motivem zazděný poblíž vchodu. Nosticové drželi zámek až do roku 1945. Jeho posledním držitelem byl Bedřich Nostic, který měl za manželku dceru arcivévody Františka d’Este Žofii. Dnes zámek slouží jako okresní archív a je veřejnosti nepřístupný.

Zámek Favorit

Nedaleko od Jindřichovic se nalézá neoklasicistní lovecký zámeček Favorit. V roce 1769 je dal postavit v původní jindřichovické oboře hr. Nostic pro svou manželku Marii. Na počátku 20. století jej Nosticové přestavěli novoklasicky. Dnes je zámek nepřístupný. Zámek se původně jmenoval Mes idées ( Mé myšlenky). Protože byl hlavním sídlem Nosticů změnou jména byl vyjádřen jeho význam.

Zámek Kaceřov

Obec Kaceřov 10 km západně od Sokolova se připomíná již v roce 1312 a stará tvrz roku 1475. Původní tvrz zanikla a její zbytky jsou ještě znatelné v zámecké zahradě. Současný zámek byl postaven kolem roku 1770. Dnes je zámek, který ukrývá nádherné interiérové fresky, v rekonstrukci.

Zámek Mostov

Znovuzrozený zámek Mostov se nachází cca 15 km západně od Sokolova. První zmínka o Mostově pochází z roku 1353. Panské sídlo pravděpodobně vzniklo až v 15. století. V druhé polovině 19. století zámek koupil baron Haas pro svoji ženu Olgu, kterou velmi miloval. Sídlo přestavěl do dnešní podoby. Baron Haas byl významným podnikatelem té doby a majitelem porcelánky v Horním Slavkově jenž dodnes nese také jeho jméno. Zámek prošel na počátku našeho století citlivou rekonstrukcí. Z původního vybavení se zachovaly krásné secesní vitráže a několik unikátních kachlových kamen. Dnes je v zámku hotel a muzeum porcelánu porcelánky Haas a Czjzek. V anglickém parku se pořádaly velmi populární porcelánové dny „Letní porcelánová plastika“, kde významní designeři vytvářeli zajímavé porcelánové skulptury.

Zámek Kamenný dvůr

Necelých 12 km jihozápadně od Sokolova stojí zámek Kamenný dvůr, který byl původně jen dvůr obehnaný kamennými zdmi, ze kterého vznikla kolem roku 1370 tvrz. Od roku 1509 patří zámek k panství Kynšperk. Koncem 18. století dalo město Kynšperk postavit, na místě již zbořené tvrze, pozdně barokní trojkřídlý zámek. Majitelem objektu se po roce 1945 stal stát a nebýt soukromého investora, který zámek celý rekonstruoval stihl jej osud tvrze. Dnes je v zámku hotel.

Tvrz Šabina

Pojedete-li do Kynšperka kolem řeky Ohře naleznete v obci Šabina dobře zachovalou tvrz. První písemná zmínka o Šabině je z roku 1309. Tvrz byla postavena v 16. století. V 19. století sloužila také jako škola a po té jako chudobinec. Na přední straně má zachovalý zazděný portálek. Uvnitř objektu je profilovaná hřebínková klenba skládaná do křížových a hvězdicových ornamentů. Objekt je nepřístupný.

Tvrz Těšovice

Hned vedle Sokolova se nachází obec Těšovice, kde naleznete krásně opravenou tvrz. Obec se poprvé zmíněna v roce 1394 kdy tu seděl Beran z Těšovic, který pravděpodobně postavil tvrz. Tvrz je poměrně velká roubená a hrázděná budova s kamenným přízemím a sklepy s valenými klenbami. Dnešní podobu objekt získal na přelomu 18. a 19. století kdy zde byla zájezdní hospoda. Objekt je soukromým majetkem.

Církevní památky

Chlum sv. Máří

V obci Chlum Svaté Máří, která je významným poutním místem, stojí majestátní barokní areál s kostelem Na Nebevzetí panny Marie a Maří Magdalény, který je viditelný daleko do krajiny. Jeho historie započala ve 14. století. Jedná se o jeden z nejkrásnějších barokních souborů v ČR. Areál byl vystavěn v letech 1687 až 1728 podle návrhu Kryštofa Dienzenhofra. S místem spojená zázračnost i tajemnost opřádající jeho vznik a nejstarší osudy daly vzniknout řadě pověstí, které se pokoušely záhadné skutečnosti vysvětlovat. Vznikly zde báje o objevení zázračné Madony, chlumských loupežnících a zdejších kostelních zvonech.

Klášter Teplá

Významný areál Kláštera premonstrátů, který byl založen v roce 1193 blahoslaveným Hroznatou se nachází v Teplé. Nejvýznamnější památkou je původně románské-gotický trojlodní halový kostel Zvěstování Páně. Nejstarší, barokně přestavěný. V areálu nachází barokní prelatura a konvent postavený Kryštofem Dientzenhoferem na místě původních gotických budov. Zajímavostí je knihovna s mnoha vzácnými tisky. V kostele jsou pravidelné bohoslužby, objekt je přístupný turistům k prohlídkám a konají se zde koncerty, výstavy a další kulturní akce. Za prohlídku stojí i město Teplá s mnoha památkami.

Kostel sv. Jiří Horní Slavkov

Jedna z nejcennějších památek bývalého bohatého horního města je pevnostní kostel sv. Jiří, který je v regionu ojedinělý. Prvky obraného charakteru byly kostelu přiřazeny pravděpodobně v dobách husitských válek. Dnes pozdně gotický kostel z počátku 16. století stolí na místě stavby původního kostela, který pochází pravděpodobně z 13. století. Při barokní přestavbě byla odstraněna většina opevnění a jedna věž. V interiéru naleznete žebrovou sít’ovou klenbu a pozdně gotická sousoší. Z věže je pěkný výhled na město a okolí.

Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem

Na úpatí hory Krudum se kterou je spjato mnoho legend, ve kterých vystupují především permoníci a skřítci, se nachází zbytky kostela sv. Mikuláše. Kostel stál na křižovatce středověkých cest, k nimž odkazuje i jeho zasvěcení. V jeho blízkosti byla objevena stará důlní díla. Kostel, který byl nalezen teprve nedávno pochází asi z poloviny 13. století a byl funkční asi do poloviny 15. století. Protože nebyl nikdy přestavován, je ukázkou velké sakrální stavby té doby.

Kostel sv. Václava Loket

Farní kostel sv. Václava vznikl krátce po vybudování hradu Loket kolem roku 1240 Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou na začátku 14. století při kostele založil špitál. Na konci 15. století kostel vyhořel a následně byl pozdně goticky rozšířen. V roce 1578 dostal kostel varhany a krátké období na přelomu 16. a 17. století byl kostel protestanským. V 18. století začalo jeho barokní přestavba a rozšíření. Loď kostela je zaklenuta dřevěnou zrcadlovou neckovou klenbou bohatou štukovou výzdobou. Barokní vnitřní vybavení pochází ze začátku 18. století. Sloupový hlavní oltář, byl roku 1757 doplněn sochami zemských patronů sv. Jana Nepomuckého, sv. Vojtěcha, sv. Norberta a sv. Ludmily. Na zadní straně oltáře je zavěšen původně barokní obraz Smrt sv. Václava od významného českého barokního malíře Petra Brandla, znehodnocený přemalbou z roku 1875. Po stranách triumfálního oblouku jsou ve výklencích v nárožích lodi postaveny dva protějškové postranní oltáře. Po levé straně je umístěn postranní oltář s barokní plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista z doby kolem roku 1700 ve středové nice. Kříž byl jediným předmětem zázračně uchráněným během požáru kostela v roce 1725. Po pravé straně je postaven postranní oltář s milostnou pozdně gotickou sochou Panny Marie (Madona) z let 1470-1480. V otevřené menze oltáře jsou umístěny sošky dvanácti apoštolů.

Sloup Nejsvětější Trojice

Monumentální morový trojičný sloup, který je středobodem loketského náměstí byl postaven v letech 1717 až 1719. Předpokládá se, že byl reakcí ( poděkováním za ochránění města) na poslední morovou epidemii v Čechách jenž proběhla v letech 1713 -1714. Na realizaci tohoto sloupu se podílelo několik sochařů. Předobrazem tohoto sloupu mohl být trojičný sloup na Malostranském náměstí v Praze. Půdorys sloupu má podobu trojúhelníku, jenž má symbolizovat boží trojjedinost. Římsa dolního patra sloupu je osazena sochami sv. Floriána, ochránce před požáry, sv. Jana Ktřitele, ochránce špitálníků a sv. Václava, zemského patrona. Nad půlválcovým útvarem na čelní straně stojí socha Panny Marie Immaculaty. Na zbývajících stranách jsou sochy sv. Šebestiána, patrona moru a sv.Jana Nepomuckého, patrona proti povodni. Na římse druhého patra jsou sochy tří archandělů sv. Michaela, Gabriela a Rafaela. Všichni jsou považovány za protimorové patrony. Na bocích podstavce jsou texty modliteb s chronogramem data vzniku.

Kostel sv. Kunhuty Královské Poříčí

Jednoduché a čisté linie stavby představuje venkovský kostel sv. Kunhuty se štíhlou věžičkou jehož historie sahá do 13. století. Jeho přestavba v jednoduchém barokním stylu proběhla na přelomu 17. a 18. století při zachování románsko-gotických stavebních prvků. Kostel má pěkný interiér. Unikátností je freska od A. Schöneckera, která se nachází na západním průčelí. V vchodu se nachází smírčí kříž z roku 1673.

Kostel sv. Jakuba Většího Sokolov

Kostel stával v Sokolově již koncem 13. století. Starý kostel zničený v roce 1632 byl následně obnoven v pozdně renesančním stylu. Znovu byl barokně přestavěn v letech 1671 - 1681. V roce 1672 byl původně děkanský kostel povýšen na arciděkanský. Chrám je raně barokní, vnitřní zařízení kostela je také většinou barokní. Cenná je pískovcová křtitelnice z roku 1679. Hlavní oltář se sochou patrona kostela sv. Jakuba uprostřed pochází z roku 1756.

Kostel sv. Petra a Pavla v Mnichově

Mnichov byl poutním místem spojeným s kaplí sv. Sarda jejíž zbytky se nacházejí nedaleko od obce. Kostel v Mnichově nechal vybudovat klášter v Teplé v na počátku 18. století na místě staršího svatostánku jenž měl být ze 14. století. Původně měl mít kostel dvě věže, z důvodu nedostatku financí byla postavena pouze jedna, která byla dostavěna v roce 1809. Pod kostelem se nachází krypta s mumiemi. V 18. století zde byly ukládány rakve s ostatky mnichovských měšťanů. V současné době je v kryptě asi 50 dubových malovaných rakví. Ostatky měšťanů mumifikovaly bez lidského záměru. Mrtvoly v rakvích netlely, ale prouděním suchého vzduchu vysychaly a mumifikovaly. V prvním výklenku, který slouží jako kostnice, se nachází hromada kostí francouzských vojáků, kteří zemřeli v obci Mnichov po ústupu od Prahy v roce 1742. Za kostelem je starý hřbitov plný velmi zajímavých náhrobků. Před kostelem stojí smírčí kříž.

V Mnichově se také nachází bývalý klášter sester de Notre Dame založený 1856. Dnes slouží jako domov pro osoby se zdravotním postižením.

Kostel Kraslice

Původně na místě současného kostela stál farní kostel vystavěný roku 1619. S různými úpravami kostel vydržel sloužit svému účelu až do sedmdesátých let 19. století, kdy počet obyvatel Kraslic stoupl natolik, že muselo dojít k zvýšení jeho kapacity. S ohledem na stav kostela bylo rozhodnuto vybudovat nový chrám. V roce 1892 byl kostel zbořen a v letech 1893-1896 vystavěn v novorománském slohu podle návrhu architekta Ludvíka Láblera kostel nový. Evangelický děkanský kostel Božího těla, dříve též Nejsvětějšího Těla Kristova, je dnes dominantní, nepřehlédnutelnou stavbou Kraslic. Kostel, vystavěný jako novorománská bazilika s příčnou lodí, apsidou a věží je uvnitř pseudoslohový a vyzdoben malbami s výjevy ze života Ježíše Krista.

Kostel pravoslavný Mariánské Lázně

Velmi architektonicky zajímavý pravoslavný kostel v Mariánských Lázních v roce 1902 nahradil pravoslavnou modlitebnu, která se nacházela v budově radnice. Kostel byl postaven z důvodu aby ruští hosté nejezdili na bohoslužby do jiných měst. Na vzniku kostela se podílelo mnoho místních lázeňských lékařů, ruských lázeňských hostů a dalších formou sbírky. Přispěl i ruský car a výbor z Petrohradu věnoval kostelní zvony a zvonkohru. Půdorys kostel vychází z tvaru řeckého kříže se třemi polokruhovými apsidami. Úchvatný interiér má bohatý majolikový ikonostas.

LIDOVÁ ARCHITEKTURA

Královské Poříčí

Ve vesnické památkové zóně Královské Poříčí se nachází několik objektů lidové architektury charakteristické pro tento region jde o tzv. podkrušnohorský dům. Dominantní stavbou je statek Bernard, původně hospodářský komplex z roku 1922 představuje typickou architekturu velkého statku. Objekt je postaven kombinací zděných a dřevěných hrázděných prvků. V objektu, který je kulturním centrum obce se nachází muzeum řemesel a malé ubytovací zařízení. Na návsi zaujme objekt čp. 7 co je tzv. dům chlévního typu a dům čp. 11 s vyřezávanými arkádami.

Kostelní Bříza

Na návsi V Kostelní Bříze hned vedle kostel najdete příkladně zrekonstruovaný objekt hostince, který má historické počátky pravděpodobně v 16. století. Jedná se o objekt chebské hrázděné lidové architektury. Podle charakteru stavby se předpokládá, že současný hostinec s mansardovou střecho, hrázděným patrem byl postaven na přelomu 18. a 19. století v barokním stylu. Dnes v objektu najdete stylovou restauraci „U Bílého koníka“.

TECHNICKÉ PAMÁTKY

Důl Jeroným

Národní kulturní památku důl Jeroným najdeme uprostřed CHKO Slavkovský les nedaleko zaniklé obce Čistá. Jde o výjimečně zachovalý a rozsáhlý důlní areál, který patří k nejvýznamnějších technickým památkám střední Evropy. Je to jedinečná ukázka způsobu dolování v 16. století. Jsou zde vidět prostory kde se používala technologie „sázení ohně“ nebo na stěnách najdete výrazné stopy po želízkách a špičácích nástrojích, které používali tehdejší horníci. Důl je částečně přístupný a v současné době prochází úpravami ke zlepšení pohody návštěvníků.

Městská jatka Kraslice

Architektonickým unikátem je budova bývalých městských jatek v Kraslicích, které byly postaveny v roce 1904 na místě vyhořelé prádelny. Jatka zde fungovala do roku 1990. Hlavní dominantou je věž, kde dříve fungoval důmyslný chladící systém poháněný parním strojem. Dalším unikátem je obrovský ledničkový výparník. Po rozsáhlé rekonstrukci je zde dnes umístěna expozice unikátního technického zařízení.

Důl Vilém Krásno

Rudný důl Vilém je technickou památkou se zachovalou těžní budovou a těžní věží a dalšími objekty potřebnými pro chod rudného dolu. V areálu se také nachází jedna z nejstarších trafostanic v ČR. V prostoru dolu se nachází hornické muzeum kde naleznete mnoho zařízení a atrakcí týkající se hornického průmyslu včetně funkčního důlního vláčku se kterým se můžete svézt.

Dlouhá stoka

Unikátní technické dílo z I. poloviny 16. století je kulturní památkou. Stoka, která vytéká z rybníka Kladská sloužila k zásobování vodou provozy cínových dolů v okolí Horního Slavkova a částečně se využívala pro plavení dřeva. Uměle vybudovaná stoka měřila 24 km a měla spád 0,35m na 100m. V některých místech měla šířku až 2m. V době svého vzniku se jednalo o dílo jenž nemělo konkurenci ve střední Evropě.

Železárna Šindelová

Na okraji obce Šindelová naleznete výrazné zbytky bývalé železářské vysoké pece, kdysi největší v kraji. Zpracování kovů v této oblasti má své počátky již ve 14. století. V roce 1839 byl postaven celý areál železáren, který obsahoval vysokou pec, kalírnu, jadrárnu, hamr a válcovnu jemného plechu. K pohonu se mimo vody využíval parní stroj, který byl jedním z největších v bývalém Rakousku-Uhersku. Tato železárna se může pochlubit využíváním světových patentů pozinkování a kontinuálního lití. Ukončení provozu došlo v roce 1945.

Továrna na cín Přebuz

Několik kilometrů od nejmenšího města v ČR se nachází monumentální železobetonové torzo bývalé továrny, kterou postavily za druhé světové války kdy byla obnovena těžba cínu na zdejších historických nalezištích. Těžba cínu v této lokalitě sahá do 16. století a byla ukončena v roce 1805 kdy vyhasla poslední cínová pec. Velmi ponuré místo zbytků továrny se nachází nedaleko bývalých dvou dolů na cín a také bývalého zajateckého tábora s 18 baráky. Při návštěvě doporučujeme zvýšenou opatrnost.

Dřevěná lávka Kynšperk

Dřevěná lávka přes řeku Ohři není tak stará, ale stojí za prohlédnutí. Velmi důmyslná dřevěná konstrukce v délce 63m podepřena třemi pilíři byla obnovena v roce 1950, kdy původní konstrukci smetla povodeň. Lávka se třinácti okny na každé straně je druhá nejdelší dřevěnou lávkou v ČR.

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY

Hřbitov Krásná Lípa

Z dnes již zaniklé obce Krásná Lípa je židovský hřbitov nejvíce viditelným pozůstatkem. Hřbitov je poměrně zachovalý, nejlépe ze všech z regionu. Na relativně malé ploše můžete najít 98 náhrobků z nich nejstarší pochází z roku 1724 a též a kamenné sloupky z oplocení včetně branky. Na stélách najdete nejčastěji symboly žehnajících rukou jako typického znaku Kohenů, ale také levitské konvice nebo drobných květů. Na dolní straně hřbitova dříve stávala dřevěná márnice a nedaleko modlitebna. Židovská komunita v Krásné Lípě byla jedna z nejsilnějších v okolí. Na konci 19. století se k židovství hlásilo 37 z 109 domů v obci.

Hřbitov v Bečově nad Teplou

V krásném městečku Bečov nad Teplou, uprostřed Slavkovského lesa, se nachází několik židovských památek v různém stavu devastace. Zdejší židovská komunita byla jednou z nejstarších v západních Čechách. První zmínky jsou již v 14. století. Hřbitov v Bečově se objevuje až v polovině 17. století, Do té doby vozily pohřbívat své mrtvé na hřbitovy v Krásné Lípě nebo Kynžvartu. V průběhu roku 1938 byl hřbitov nacisty zničen a náhrobní kameny skončily na různých stavbách v okolí. V současné době dochází k postupné rekonstrukci hřbitova a znovunalezené náhrobky se vrací na své původní místo. V Bečově bývala také barokní synagoga, která byl obnovena po ničivém požáru v 18. století. Dnes z ní zbývají jen část podzemních prostorů a taras objektu.

Lázně Kynžvart – dům New York

Na okraji staršího ghetta o kterém jsou první písemné zmínky z 15. století se dochoval rozlehlý patrový dům čp. 19. Dům je pravděpodobně pozůstatkem synagogy doložené v 17. století. V domě se nachází středověká rituální očistná lázeň – mikve. Další zajímavostí domu jsou podélné otvory v kamenném ostění dveří, zvané "mezuzy". Tyto otvory obsahovali pergamenový svitek s biblickým textem. Na zadní straně veršů byl hebrejsky napsán nápis "šadaj", což znamená všemohoucí. Dům je v soukromém vlastnictví.

Hřbitov v Kynšperku nad Ohří

Hřbitov se nachází na valu a ve dvou příkopech hradebního opevnění, v příkrém svahu na severní straně hradního vrchu. Dnes existující nový hřbitov byl založen údajně v polovině 14. století (pravděpodobně ale v 16. století). Je zde dochováno asi 170 náhrobků. Je zde také pohřben významný kynšperský malíř a grafik Fritz Lederer. V areálu hřbitova se nachází nejzachovalejší část hradního valu se dvěma příkopy.

Hřbitov v Mariánských Lázních

Ve světoznámých lázních se nachází hřbitov založený kolem roku 1875 a dodnes se zde pohřbívá. I přes devastaci během „křišt’álové noci“ v roce 1938 se na hřbitově nalézá několik cenných náhrobků přenesených z okolních židovských hřbitovů. Je zde pochován např. dr. T. Lessing, významný německý filosof zastřelený v Mariánských Lázních v roce 1933.