SOKOLOVSKÝ ZÁMEK
  STARÉ NÁMĚSTÍ V SOKOLOVĚ
  MĚSTO SOKOLOV
  LOKET
  HRAD LOKET
  GOLF SOKOLOV
ZÁMEK MOSTOV

SOKOLOVSKO - trochu zapomenutý region

 

Destinace Sokolovsko

Destinace Sokolovsko se nachází uprostřed tzv. lázeňského trojúhelníku, který tvoří světově proslulá lázeňská města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Každé místo destinace má své unikátní genium loci, které každého uchvátí.
Příroda Sokolovska je neobyčejně zajímavá. Na tak malém prostoru tento krajinný celek vyniká rozmanitostí a unikátností. Nedotčená příroda Slavkovského lesa s hlubokými lesy a romantickými meandry řek  střídá hustě zabydlená údolní pánev řeky Ohře a ta plynule přehází v horskou krajinu Krušných hor. Mezi unikáty, které jinde nenajdete patří bahenní sopka, rozsáhlá rašeliniště nebo postindustriální krajinu vzniklou rekultivací hnědouhelných dolů. Jako koruny jsou na mnoha místech regionu Sokolovsko umístěny rozhledny ze kterých můžete krásu naší krajiny sledovat z jiného úhlu a přitom nasát kolorit daného území.   Pojd'te objevovat tu krásu.
Sokolovsko sice neoplývá množstvím hradů a zámků, ale žádný z těch které tu jsou by neměl uniknout Vaší pozornosti. Loket, Bečov nebo Hartenberk jsou stavebně různorodé se zajímavými interiéry a působivými parky jsou důvody návštěvy. Každý z objektů má svojí více či méně dramatickou historii i romantiku. Řada zámků ukrývá poklady světového významu, jako je relikviář sv. Maura nebo kynžvartský kabinet kuriozit, který nikde jinde nenajdete. Jsou to důvody navíc, proč návštěvu zdejších hradů a zámků neodkládat.  O důležité roli církve v tomto regionu svědčí mnoho památek. V regionu lze nalézt nejenom malé kapličky ale i monumentální chrámy nebo celé duchovní areály jako například Chlum sv. Máří. Vydáte-li  se po stopách středověké církevní architektury můžete najít i trochu duchovní pohody.
I lidová architektura má na Sokolovsku bohatou tradici. Její kořeny vycházejí ze středověké kolonizace.  Představitelem lidové architektury je dům s bohatě zdobeným hrázděným patrem.  Sokolovsko sice  v lidové architektuře doplatilo na značný rozmach povrchové těžby uhlí a zániku obcí v nedávné minulosti, ale má co nabídnout. 
Když se řekne Sokolovsko vybaví se rozvinutý průmysl, který zde byl několik staletí. I když je nyní v útlumu je destinace  rájem technických památek. Sice nejsou tak známé jako hrady, ale jejich objevování přináší mnohá ponaučení a poznání z technického vývoje. Výhodou tohoto regionu je, že většina technických památek má návaznost v mnoha muzeích, kde můžete doplnit informace a vyzkoušet si některé činnosti a dovednosti.
Děti jsou specifická skupina, která potřebuje neustálou pozornost a změnu prostředí. Míst kam jít s dětmi je na Sokolovsku mnoho.  Snad každá lokalita naší destinace může nabídnout něco pro děti.  Nejenom zajímavými historkami, ale také možností si leccos osahat a vyzkoušet se můžou vaše děti zabavit.
Málokterá destinace této  velikosti  se může pochlubit tolika sportovními a kulturními akcemi po dobu celého roku.   Možnost kulturního a  sportovního vyžití nabízí množství venkovních i krytých sportovišť a amfiteátrů. V létě pěšky nebo na kole nebo zimě na lyžích zde můžete provozovat aktivní odpočinek nebo relaxaci.  Na tomto malém prostoru provozovat skoro všechny i adrenalinové  sporty s ohledem na umístění naší republiky a krajinný reliéf.  Záleží jen na Vás. Láká Vás nekonečný prostor modrého nebe, obnažené skály, divoké řeky nebo uměle vytvořené překážky. Toto lze v nejbližším okolí Sokolova nabídnout. Chybí snad jen to moře.
Destinace Sokolovsko má velký potenciál, který Vám nabízí nejenom návrat ke kořenům historie, ale také krásnou ekologickou přírodu, lázně a další produkty cestovního ruchu.  Milovníkům sportu se nabízí široký výběr vyžití. Od kola, lyží až po adrenalin. Také kultura pod širým nebem nebo v honosných arénách se tady mísí s lidovými slavnostmi kde se můžete pobavit s přáteli nebo vychutnávat zážitek. Sokolovsko je region příjemný pro pobyt. Prostě určitý styl dovolené.


 

 

Destinační společnost Sokolovsko, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, navazující svou činností na rychlé změny v oblasti poskytování služeb v cestovním ruchu zavedením  destinačního managementu v regionu Sokolovsko - nové systémové řízené struktury, jejichž činnost v zahraničí (Rakousko, Švýcarsko aj.) je již běžnou záležitostí, schopné se uplatnit na stále více se globalizujícím mezinárodním trhu.

  Její činnost je v souladu s programy cestovního ruchu Karlovarského kraje, rozvoje jednotlivých           měst, obcí i dalších subjektů. Cílem je zejména koordinace úzké spolupráce mezi jednotlivými soukromými i veřejnoprávními subjekty cestovního ruchu v regionu i v celé České republice i v některých destinacích v zahraničí za účelem zkvalitnění a rozšíření nabízených služeb, podpora pozitivní prezentace regionu v České republice i zahraničí, rozvoj pracovních příležitostí, zejména v malém a středním podnikání, ochrana životního prostředí, vzdělávání a další aktivity.